Проектування

Статистичні випробування палей тарованими вантажами – на Карантинному молу ДП «ОМТП»

Статистичні випробування палей тарованими вантажами — 2 причали 1 етап будівництва контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП»

Вказівки

з проведення статичного випробування палі

діаметром 820 мм.

У зв’язку з відсутністю на момент проектування остаточних характеристик ґрунтів утворення території, які будуть знаходитися під плямою забудови, до початку робіт із занурення паль під спорудження фахівцями ТОВ «Морбудпроект» було виконано статичні випробування паль відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.1-1- 95 (ГОСТ 5686-94) «Грунти. Методи польових випробувань палями». Поставлене завдання було вирішено проведенням статичних випробувань тарованими вантажами. Випробування тривали понад 10 годин по кожній палі. Нижче наведені інформаційні матеріали та фотофіксація етапів випробувань.

Вказівки

з проведення статичного випробування палі

діаметром 820 мм.

При проведенні випробувань ґрунтів відліки на кожному ступені навантаження знімають у наступній послідовності:

  • перший відлік відразу після застосування навантаження;
  • потім два відліки з інтервалом 15 хв;
  • та далі з інтервалом 30 хв до умовної стабілізації деформацій.

За критерій умовної стабілізації деформацій при випробуванні натурної палею приймають швидкість осідання палі на даному ступені навантаження, що не перевищує 0,1 мм за останні 60 хв.

На кожному ступені навантаження палі, знімають відліки з 2-х приладів.

Виходячи з теоретичної несучої здатності палі, що дорівнює 400 кН (дані з проектної документації) згідно з ДСТУ Б В 2.1-1-95, визначено величину навантаження при проведенні статичних випробувань і становить 506 кН.

ступінь №

маса тарованого вантажу, кН

навантаження від ступеня, кН

Прирощення навантаження, кН

1

(75+32,5)

107,5

107,5

2

(75+32,5)

107,5

215

3

(75+9,5+11,5)

96

311

4

48,75

48,75

359,75

5

48,75

48,75

408,5

6

48,75

48,75

457,25

7

48,75

48,75

506

Зазначені випробування проводять без «відпочинку» ступенями навантажень.

У журналі випробувань ґрунтів палі вказують проміжки часу між закінченням попереднього та початком наступного ступеня.

Розвантаження палі роблять після досягнення заданої величини завантаження. Розмір ступеня розвантаження дорівнює величині ступеня навантаження, з витримкою кожного ступеня щонайменше 30 хв.

Відліки приладів для вимірювання деформацій знімають відразу після кожного ступеня розвантаження і через 30 хв спостережень.

У цій статті також наведено результати статичних випробувань паль основи прожекторних щогл, що будуються в даний час, на причалі №2к у складі контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП ОМТП. Випробування виконані відповідно до розробленої раніше «Програми випробування паль».

Прожекторні щогли розташовані в тилу причалу 2к вздовж Південного берегоукріплення. В основі кожної прожекторної щогли занурено по 4 палі з металевих труб Ø426х10 мм завдовжки 16,7 м, які об’єднані загальним монолітним залізо-бетонним ростверком. Майданчик будівництва розташований на новоствореній території. Територія намита пісками середньої крупності та дрібними, у основі рефульованих пісків залягає перешарована товща піщано-глинистих відкладень різної консистенції. Випробування паль проведено на штатних місцях.

Випробування ґрунтів статичним навантаженням проведено палями для оцінки несучої здатності палі.

До складу установки для випробування грунтів палями статичними вдавлюючими навантаженнями входять:

  • пристрій для навантаження палі (таровані вантажі);
  • опорна конструкція для сприйняття реактивних сил (вантажна платформа);
  • пристрій для вимірювання переміщень палі в процесі випробування (перервна система з вимірювальними приладами).

Випробування ґрунтами виконано після «відпочинку» згідно з 7.2.3. ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) – не менше ніж 10 діб.

Навантаження випробовуваних паль вироблялося рівномірно, без ударів, ступенями навантаження. Відповідно до програми випробувань перші три ступені навантаження прийняті рівними 1/5 найбільшої навантаження. Наступні приймалися рівними 1/10 заданої найбільшої навантаження на палю.

На кожному ступені навантаження паль знімалися відліки по двох приладах для вимірювання деформацій в наступній послідовності: нульовий відлік – перед навантаженням палі, перший відлік – відразу після докладання навантаження, потім послідовно два відліки з інтервалом 1 інтервалом 30 хв і далі через кожну годину до умовної стабілізації деформації (загасання переміщення).

За критерій умовної стабілізації деформації при випробуванні натурної палю (згідно 8.2.3. ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94)) прийнята швидкість опади палі на даному ступеню навантаження, не перевищує спостережень, оскільки основна несуча здатність порожнистої палі реалізується за рахунок бічного тертя, а основну товщу напластувань складають піщані ґрунти.

Розбіжності у показаннях приладів при цьому не повинні перевищувати:

  • 50% – при опадах менше 1 мм;
  • 30% – при осадах від 1 до 5 мм;
  • 20% – при опадах більше 5 мм.

Переміщення палі фіксувалися системою двох датчиків типу ИЧ-50, мають ціну поділу 0,01 мм.

Навантаження при випробуванні натурної пали була доведена до полуторного значення несучої здатності палі, визначеної розрахунком (згідно 8.2.4. ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94)).

           Набір тарованих вантажів

Номер  ступеню навантаження

Ступінь навантаження

Загальне навантаження

Примітка

кН

кН

1

2

3

4

1

75

75

2

75

150

3

75

225

4

48,75

273,75

5

48,75

322,5

6

32,5

355

7

32,5

387,5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.